• BAGUETTES

  BAGUETTES

BAGUETTES

TERRART®-BAGUETTE är keramiska rör med kvadratiska, cirkulära eller avlånga profiler som även produceras som böjda element eller dubbla baguettes.

TERRART®-BAGUETTE kan även användas som låga räcken och till altaner.

TERRART®-BAGUETTE kan även ge solavskärmning, speciellt i ljusa och solrika områden.

Enkel att montera med sido- och baksides fästningssystem, med insatt aluminium för extra säkerhet.

Specialstorlekar och -dimensioner är tillgängliga på förfrågan. Till hörn erbjuder vi avfasad skärning.

Ytstruktur: Brett sortiment av ytor, profiler och design, bl.a. natur och glaserad. Andra ytor är tillgängliga på förfrågan.

Specifikationer

 

Längd: Max 1800 mm. Elementets längd kan skräddarsys för det aktuella projektet.
Höjd: TERRART®-BAGUETTE är ett element i specialstorlek med en minimidiameter på 45x45 mm. Den mest använda storleken är 50×50 mm.
Storlekar: Specialstorlekar och -dimensioner är tillgängliga på förfrågan. Till hörn erbjuder vi avfasad skärning.
Färger: NBK:s expertis inom komplexa blandningstekniker och traditionella bränningsmetoder möjliggör i stort sett alla färger och ytstrukturer.
Vikt: ca 5 kg/löpmeter.

 

Produkten

 

Färger och ytor

Billede1

Billede2

Billede3

Monteringsanvisning baguettes

Se katalog her

Ladda ner pdf här

Låt oss ringa dig

 1. Förnamn
  Ugyldig indtastning
 2. Efternamn
  Ugyldig indtastning
 3. E-postadress
  Ugyldig indtastning
 4. Tfn.
  Ugyldig indtastning
 5. Ugyldig indtastning